Teigane, Indre Arna

Tegnet og utviklet av Optibo AS v/ Helge Heggland. Ferdigstilt/overlevert desember 2007.

«Som kjøper av egen bolig er jeg opptatt av seriøsitet og fagkompetanse. Optibo AS har med sin utbygging i Teigane innfridd mine forventninger til fulle. Jeg har fått god veiledning og oppfølging underveis i de forskjellige prosessene, og sluttproduktet er blitt bedre enn jeg turde håpe på. Med bakgrunn i mine egne erfaringer har jeg ingen problemer med å anbefale Optibo AS videre til andre boligkjøpere”. -Arve Eknes, kjøper seksjon 6