Villa Valle

Boligprosjektet er lokalisert på Vestre Valle like ovenfor Nesttun. Villa Valle består av en tomannsbolig der hver bolig går over to plan med egen garasje til hver bolig Optibo Utbygging AS ved Helge Heggland har tegnet Villa Valle.

Les mer