Linus, Gravdal

Linus som ligger på Gravdal. 4 mannsbolig tegnet av Optibo Utbygging AS v/Helge Heggland.