Grunnane

Grunnane er ett prosjekt for Bergen Kommune.

Optibo vant anbudskonkuransen som gikk ut på å levere komplett bolig prosjekt på 10 leiligheter.

Her utførte vi arkitektarbeidene og totalentreprisen. Prosjektet ble overlevert Bergen kommune februar 2016.